विशेष मुद्दती बचत खाता

अवधि मासिक ब्याज त्रैमासिक ब्याज अर्धवार्षिक ब्याज बार्षिक ब्याज एकमुष्ठ लिंदा
१ वर्ष १२.० १२.५ १३.० १३ं.५
२ वर्ष १२.५ १३.० १३.५ १४.० १४.५

विशेषताहरूः

  •  यस खातामा एक महिनाको थप ब्याज प्रत्येक वर्षको दसैँमा उपलव्ध गराइने छ ।
  •  न्यूनतम रु.५,००,०००/–बाट यो खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
  •  यो बचत खाताको अवधि समाप्त भएपछिखाता बन्द गर्न शुल्क लाग्ने छैन ।
  •  यो खाता सञ्चालन गरेको एक महिनापछि मुुुद्दती कार्ड धितो राखी प्राप्त गरेकोव्याजमा अतिरिक्त ३ (तीन) प्रतिशत व्याज तिरी ९० प्रतिशतसम्म रकम झिक्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Top