सञ्चालक समिति

सहकारीको सहकारीको ऐन तथा नियमावली अनुसार संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन तथा विकासका लागि आवश्यक भावी योजना, नीति तथा नियम तर्जुमा गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यन्वयन गराउने एवम् आफ्ना सदस्यहरूलाई संस्थाको गतिविधिहरूको जानकारी गराउने आदि कार्यका लागि देहायबमोजिमका पदाधिकारीहरू रहेको एक सञ्चालक समिति तथा उप समितिहरूको गठन गरिएको छ ।

श्री उमेश प्रसाद श्रेष्ठ

अध्यक्ष

श्री राजेन्द्र थापा

उपाध्यक्ष

डा. राजेन्द्र कुमार घिसिङ

कोषाध्यक्ष

श्री रोशन पाख्रिन

सचिव

श्री अजय नारायण प्रधान

सदस्य

श्री श्याम महर्जन

सदस्य

श्री रुम बहादुर पाख्रिन

सदस्य

Top